A Matter of Time

2012, video, 7 min.

De video laat het interieur zien van een bedrijf in het Zeeuwse Borsele waar
radioactief afval wordt verwerkt en bewaard. In het gebouw bevindt zich naast het
afval ook Zeeuwse geschiedenis en kunst. Deze drie bij elkaar geven een beeld van
verleden en toekomst.