Jimmy

2012, twee video’s naast elkaar geprojecteerd, één uit 2007 en één uit 2012.

2009, 3.03 min.
Jimmy is een jonge militair uit Nederland. In 2007 is hij uitgezonden naar Uruzgan, hij was toen 19 jaar. Een paar maanden na zijn terugkomst vertelt hij over zijn ervaringen.


2012, 3.26 min.
Jimmy is een ex-militair, in augustus 2012 heeft hij de dienst verlaten. Hij vertelt over zijn leven als militair en hoe hij nu zijn leven ervaart in de burgermaatschappij.