Trekvaartplein

2012, video, 13.10 min.

Trekvaartplein is een woonwagencentrum in Leiden waar een grondige renovatie gaat plaatsvinden. Een viertal bewoners vertellen over de geschiedenis, het wonen op dit woonwagencentrum en over de samenwerking met de gemeente wat betreft de renovatie.