Zulu-Time

2011, video, 7 min.

De video laat het interieur zien van een bunker die in de Koude Oorlog fungeerde als NAVO-verbindingscentrum.